Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Nedir?

İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler ve bir de, daha da iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarak da gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.

Ruh ve zihinsel sağlığı düzgün bireylerin, belli bir metodolojiye dayalı olarak;

1-hedefleri netleştirmek

2-kararsızlıkları aşmak

3-bakış açısını değiştirmek

4-fark yaratmak

5-motivasyonu yükseltmek

6-zamanı iyi yönetmek

7-özgüveni arttırmak

8-kendini deneyimlemek (deneyim kazanmak)

9-başarı odaklı olmak

10-değişime, çağa ayak uydurmak

11-imaj yenilemek

12-sosyal iletişim gibi konularda aldığı eğitime Kişisel Gelişim denir.

Kişisel Gelişim; kişinin kendisini geliştirmesidir.

Kişisel Gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden bir çok teknik ve strateji içeren süreçtir.

Kişisel Gelişim; başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.

Kişisel Gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan
yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.

Kaynak : http://www.yeniyasamokulu.com/post/kisisel-gelisim-kaynaklari-nelerdir