Yönetim Kurulu


(Başkan) Müdür
Arş. Gör. Ali KAYA (Üye) Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK (Üye) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 
Arş. Gör. Dr. Muhittin KUL (Üye)  Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı