Yönetim Kurulu


Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa ZEYBEK (Başkan) Müdür
Arş. Gör. Ali KAYA (Üye) Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk DEMİRCİ (Üye) Artvin MYO Öğretim Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK (Üye) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 
Arş. Gör. Dr. Muhittin KUL (Üye)  Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı